Acil Sağlık Sigortası, acil durumlarda tıbbi tedavi gerektiren sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkacak olan tedavi masraflarını üstlenen bir sigorta türüdür.

Hastalanırsam tüm sağlık harcamalarımı kendim karşılayabilirim! Acil sağlık sigortasına ihtiyacım yok!’ diye düşünebilirsiniz.

Oysa ki acil sağlık sigortası sizi sağlık sorunlarınızla ilgili masraflardan kurtaran önemli bir güvencedir. Acil Sağlık sigortası, sizin ve ailenizin acil durumlarda karşılaşabileceği hastalık ya da kazalarda doktor, ilaç ve buna bağlı tedavi giderlerinizi bütçenizi zorlamadan karşılayabilmenizi sağlar. Teminatları; yatarak tedavi ve ayakta tedavi olmak üzere ikiye ayrılır. Yatarak tedavi; ameliyat, yoğun bakım, doğum gibi durumlardır. Ayakta tedavi ise hekim muayenesi, tetkik, fizik tedavi, ilaç gibi giderleri içerir. İhtiyacınız olan teminatlar ve seçeceğiniz limitlere göre primleriniz belirlenir.

Özel sağlık sigortası, size istediğiniz hastane ve doktoru seçme hakkı tanır. Amaç, en iyi tedaviye ulaşmanızı sağlamaktır. Poliçe ücretleri standart değildir; her birey için farklı bir ücretlendirme yapılır.

Acil Sağlık Sigortası’nın Avantajları Nelerdir?

 • Acil Sağlık Sigortası, kara ambulansı ile yapılan tıbbi nakil giderlerinizi de karşılar!
 • KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir.
 • 5.000 TL / 10.000 TL / 25.000 TL teminat seçenekleriyle satın alabilirsiniz.

Acil Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

 • Trafik kazalarına bağlı organ ya da uzuv yaralanmaları
 • Kalp krizi
 • Hipertansiyon krizleri
 • Akut solunum problemleri
 • Hayatı tehdit eden yaralanma, düşme ve iş kazaları
 • Uzuv kopması
 • Elektrik çarpması

Acil Sağlık Sigortası’nın Sağladığı Teminatlar

 • Trafik kazası, (Traffic accident): Kazaya bağlı organ ya da uzuv yaralanmasına bağlı ortaya çıkabilecek durumlar.
 • Kalp krizi, (Myocardial Infarction, Heart Attack): Geçirilmekte olan kalp krizi, (İlk Müdahale)
 • Hayatı tehdit eden ritim bozuklukları, (Arrhytmias): Acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri
 • Hipertansiyon krizleri, (Hypertensive Attacks): Kalp, beyin ya da böbrek fonksiyonlarında bozulma riski taşıyacak kadar yükselen kan basıncına ait kriz durumları
 • Akut solunum problemleri, (Acute Respiratory problems): Allerjik nedenlere bağlı olarak akciğer hava yollarının kasılması ve daralması sonucu ortaya çıkan solunum sıkıntısı.
 • Hayatı tehdit eden yaralanma, (Life-threatening wounds): Sigortalının herhangi bir travmatik (darbeye bağlı) yaralanması sonucu oluşan ciddi doku hasarı
 • Hayatı tehdit eden düşme, (Falling from height / life threatening): Sigortalının yüksek bir seviyeden bir diğerine düşmesi sonucu ortaya çıkan travmatik (darbeye bağlı) ciddi doku hasarı bazlı harabiyet
 • Hayatı tehdit eden iş kazası, (Work-Related Accident / life threatening): Sigortalının işinde çalışır iken başına gelen her türlü doku harabiyeti
 • Uzuv kopması, / (Split of any organs): Travmaya bağlı olarak herhangi bir uzvun vücut bütünlüğünden ayrılması
 • Elektrik çarpması, (Electrical shocks): Yüksek voltajda elektiriğe maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
 • Donma, soğuk çarpması (Freezings, cold stroke): Hayati fonksiyonları etkileyecek şoka götürebilecek, uzuvlarda kangren yapabilecek derecede soğuğa maruz kalınması
 • Yanıklar (Burns): Organ kaybına ya da cilt hasarına yol açabilecek genişlikte ateş, kimyasal madde, elektrik vb. yanıkları
 • Ciddi göz yaralanmaları, (Severe Ophtalmic Injury): Kişinin gözünü/gözlerini ilgilendiren ciddi doku hasarı bazlı harabiyet
 • Boğulma (Choke): Solunum yollarının sıvı ile tamamen tıkanması sonucu solunum ya da kalp durması durumları veya hastanın genel durumda boğulmaya yol açacak derecede akciğerlere su girişinin olduğu durumlar.
 • Hayatı tehdit eden zehirlenmeler, (Life threatening poisonings & toxications): Gıda, ilaç ve ağır metaller gibi zehir özelliği olan ya da bozulma nedeni ile bu özelliği kazanabilen maddelerin solunum veya sindirim yoluyla alınması sonucu ortaya çıkan ve hayatı tehdit eden zehirlenme durumları
 • Anaflaktik tablolar, (Anaphylaxis): Hastayı şoka sokan ve ciddi tansiyon düşüklüğü, solunum sıkıntısı ile seyreden alerjik durumlar. Örneğin penisilin alerjisi, akrep ve yılan sokmaları vb.
 • Alt ekstremite kemik kırıkları (Bone breaks of lower extremity): Travma sonucu kemik bütünlüğünün kırılarak bozulması halleri
 • Alt ekstremite çıkıkları, (Dyslocations of lower extremity): Travma sonucu iskelet sistemi bütünlüğünün çıkıklar sonrası bozulması hali
 • Şuur kaybına neden olan durumlar, (Any situation which lead to unconciousness): Sara krizi, tansiyonun ani düşmesi, şiddetli migren, şeker seviyesi değişiklikleri gibi şuur kaybına neden olan tüm durumlar (ilk müdahale)
 • Ani felçler, (Sudden Paralysis): Genellikle damarsal nedenlere bağlı olarak 1, 2 ya da 4 uzvun hareket kabiliyetini kaybetmesi, istemli işlevi olan organların çalışmaması 21. Şeker koması (Diabetic coma): Sigortalının bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan şeker hastalığı sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri
 • Üre koması, (Coma due to high urea level): Sigortalının bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan kan üre ve azot metabolizması bozukluğu sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri
 • Akut masif kanamalar, (Acute abundant bleedings): Ani ortaya çıkan ve kısa süren aşırı kanamalar, kazaya bağlı iç organ ve uzuv kanamaları, atardamar yaralanmaları gibi.
 • Menenjit, Ensefalit, (Meningitis, Encephalitis. Cerebral Abscess): Menenjit (Beyin zarı iltihabı), Ensefalit (Beyin iltihabı), Beyin Apsesi. (Kafa içi organ ve zarlarının mikrop kapması sonucu ortaya çıkan beyin ve beyin zarı enfeksiyonları.)
 • 39,5 derece ateş ve üzeri (Axiller bölgeden), (39,50 or above axillary temparature): Bakteriyel, Viral ya da Fungal nedenlere bağlı olarak oluşan enfeksiyonları seyrinde ortaya çıkan reaktif mücadele nedeni ile vücut ısısının yükselmesi
 • Solunum yollarında yabancı cisim (Foreign body at airway): Kazaen ya da dış etkenler sonucu solunum yollarında hava almayı engelleyici yabancı cisim bulunması
 • Sindirim yollarında takılması muhtemel yabancı cisim bulunması (Foreign body subject to be affixed in Gastro-intestinal tract): Kazaen ya da dış etkenler sonucu sindirim yollarında gıda geçişini engelleyici ve orada takılıp kalması muhtemel yabancı cisim bulunması
 • Başlamış doğum faaliyeti (ulaşım ve ilk muayene karşılanır) (onset of delivery / transportation and first exam covered): Normal hamilelik dönemi sonrası amnion kesesi patlaması ve su gelmesi ile karakterize başlamış doğum faaliyeti
 • Şiddetli eklempsia (Malignant eclampsia): Gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen yüksek tansiyon, protein kaybı ve şiddetli kusma ile karakterize tablo
 • Perforasyonlar (Organ perforations): Herhangi bir nedene bağlı iç organ delinmeleri
 • Akut batın halleri (Conditions called as “acute abdominal syndrome”): Karın bölgesinin ani ortaya çıkan ve hayati tehlike arz eden durumları – (Örneğin: Akut Apandisit, mide delinmesi, bağırsak düğümlenmesi, karın iç zarı iltihabı).
 • Renal Kolik (Ağır böbrek sancısı). (ESWL vb. Tedavi ve operasyonlar hariç).

Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları

 • Lefkoşa Özel Başkent Hastanesi
 • Kolan British Hospital
 • Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
 • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Girne Dispanseri
 • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri
 • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri
 • Mağusa Yaşam Hastanesi
 • Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

Add Your Comments

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir